Tantrické a sexuologické terapie

Terapie vedie a svoje skúsenosti s láskou a citlivo odovzdáva 
Xenyie Suhayila Komersa
v Indii zasvätená učiteľka Ma Prem Sávitryí

Pre jednotlivcov


Pre páry

Liečenie partnerských vzťahov, komunikácie, intimity. 
Porozumenie a hlavne priame precítenie polarity muž-žena, pochopenie, kedy a ako energia medzi dvoma jedincami prúdi či kde je zablokovaná.


Ostatné 

Ďalšie ošetrenia, ktoré vás osviežia, obohatia a otvoria novým zážitkom vo vašom živote:


Ako vám terapia pomôže vo vašom živote?


  • zbavíte sa vašich tráum a blokov
  • pochopíte, čo v sexe a vo vzťahu potrebuje muž a čo žena 
  • porozumiete vašim pocitom a túžbam
  • scitlivíte si vaše telo a budete zažívať orgazmy
  • ako muž si posilníte svoju výdrž pri milovaní
  • začnete otvorene komunikovať svoje potreby a stanovovať si zdravé hranice
  • vybudujete si zdravé sebavedomie
  • naučíte sa udržať vzájomnú sexuálnu príťažlivosť vo vzťahu
  • váš život sa stane celkovo radostnejším


Nemajte obavy...

Na stretnutie príďte oblečení tak, aby ste sa cítili dobre. K nahote pristupujeme len keď je to potrebné. A to až po vzájomnej dohode, kedy rešpektujeme vaše hranice. Celé stretnutie prebieha v bezpečnej a uvoľnenej atmosfére.

Zažívajte väčšiu pohodu vo vašom partnerskom i sexuálnom živote.

Dostávajte novinky a inšpirácie priamo na váš e-mail.